Workshopit

Workshopit nuorille tai nuorten kanssa työskenteville

Eri kohderyhmille järjestämme workshoppeja, joissa osallistujat itse pääsevät aktiivisesti työstämään käsiteltävää teemaa. Teemoina voivat olla nuorten työllistyminen ja yrittäjyys, tapahtuman järjestäminen, osallisuus, vaikuttaminen tai unelmat.

Mitä workshopista saadaan?

  • Innostusta ja tekemisen halua
  • Konkreettisia työkaluja kehittää valitsemaa aihetta

Kenelle workshop on suunnattu?

Workshopin sisältö muokataan osallistujien mukaan. Soveltuvia nuoria ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret, jopoluokat, yrittäjyyskurssit, erilaiset oppitunnit, nuorisotilat ja muut nuorisoryhmät. Vastaavasti aikuisten ryhmä voi koostua opettajista, nuorisotyöntekijöistä, nuorten osallistamista ja näkökulmia kaipaavista toimijoista tai nuorisotyön opiskelijoista

Workshopin sisältö vaihtoehdot:

Duunirinki- toimintamallin käynnistäminen

Nuorten työtiimin toiminnasta meillä on vuosien varrelta paljon kokemusta ja toiminnan käynnistämisestä onkin kattava materiaalipaketti koottuna. Yhdessä voidaan pohtia, mitä kautta toiminta voisi kulkea, miten otetaan nuoret alusta asti mukaan ja miten keikkoja hankitaan.

Nuorten ideat

Lähdetään rohkeasti kuulemaan, uskomaan ja panostamaan nuorten omiin ideoihin. Ideoita voi kuulostella ja synnyttää monilla erilaisilla menetelmillä. Pääasia on, että ideoiden tutkimisessa ja toteutuksessa tehdään yhdessä töitä ja katsotaan mihin asti se kantaa.

Yhteinen suunnittelu toiminnan käynnistämiseksi

Mikäli haluatte suunnitella yrittäjyystalon toimintaa paikkakunnalle laajemmin tai selvittää mahdollisuuksia toiminnan käynnistämiseen, voimme yhdessä ideoida ja suunnitella projektin etenemistä. Meillä on vankka kokemus verkoston kasaamisesta, rahoitusmahdollisuuksista, toimintaympäristön tarpeista, nuorten aktivoimisesta sekä muista toiminnan käynnistämiseen liittyvistä teemoista. Usein nuorilta saadaan jopa aikuisia parempia ideoita ja ajatuksia toimintoihin, joten nuoret kulkevat mukana myös näissä prosesseissa mahdollisuuksien mukaan.

Nuorten unelmille siivet -workshop

Unelmien projektin/kesätyön nuorelle tuottavan palvelun tavoitteena on, että nuoret pääsevät ideoimaan unelmiensa projektia/kesätyötä yksin ja yhdessä. Samoista asioista kiinnostuvat nuoret löytävät toisensa ja tiiminä ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat asiat käytännössä.

Erilaisten osallistavien menetelmien avulla etsitään nuoren ja koko ryhmän vahvuuksia ja oman kokoisia haasteita. Workshop kestää neljä tuntia ja voidaan toteuttaa ryhmätyöskentelytilassa.

Workshopin jälkeen ryhmästä vastaava paikallinen aikuinen jatkaa työskentelyä nuorten kanssa viikoittain. Workshoppien kohderyhmänä ovat 13–25 -vuotiaat nuoret sekä nuorten parissa toimivat aikuiset.

Hinta

Workshop maksaa 490 € +0,45 €/km. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Ryhmän maksimikoko on 30 henkeä. Workshop toimii parhaiten kaksiosaisena. Toisessa osassa paikallisille nuoria ohjaaville aikuisille järjestetään oma valmennus projektien valmentamisen näkökulmasta.