Innolan työpaja

Innolan työpaja auttaa nuoria löytämään kiinnostuksen kohteita ja toteuttamaan ideoita

Oman polun löytäminen, ammattimuusikon ura, valmistautuminen opiskelupaikkaa varten, maailmanympärimatka  vai jotain ihan muuta? Me autamme 16-29 -vuotiaita nuoria löytämään kiinnostuksen kohteita tai toteuttamaan omia ideoitaan. Innolan nuorten työpajassa annetaan unelmille siivet. Meillä pääsee mukaan innostavaan ympäristöön, jossa tehdään ja kokeillaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää 040 719 6644 / Sari

Innolan työpaja on paikka, jossa voi selkeyttää tai vahvistaa tulevaisuuden suunnitelmiaan. Nuoret ovat kokeneet valmennuskokonaisuuden mielenkiintoisena ja he ovat saaneet sen myötä uusia ideoita. Valmennuksen aikana nuoret ovat oppineet uusia asioita itsestään ja voineet kehittää itseään saatuaan riittävästi haasteita.

Nuoret ovat työpajalla tavanneet uusia ihmisiä sekä verkostoituneet myös sen ulkopuolella, esim. yritysvierailuilla, mikä on lisännyt heidän tiimityötaitojaan sekä kasvattanut verkostoja. Omien projektien parissa työskenneltyään nuoret ovat saaneet uutta tietoa ja kokemusta projektimaisesta työskentelystä sekä saaneet itsevarmuutta, heittäytymiskykyä ja rohkeutta. Myös markkinointitaitojen ja tietämyksen yrittäjyydestä koetaan kehittyneen.

Suurin oivallukseni valmennuksessa oli, että pystyn saavuttamaan unelmani kunhan jaksan tarpeeksi yrittää.

Nuorten työpajalle voi tulla työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai omalla pajasopimuksella. Pajajakso kestää 3-6 kk, 2 päivää viikossa ja 4 h päivässä. Nuoren kanssa tehdään jakson alussa oppimissopimus ja asetetaan toiminnalle tavoitteet. Kaikki pajalla toteutettava toiminta on valmennuksellista ja perustuu nuorten omiin valintoihin. Valmennusmenetelmänä käytetään yrittäjyyskasvatuksellista ja aktivoivaa näkökulmaa sekä yksilövalmennusta. Työtoiminta sisältää projektitoimintaa, työosuuskunnan työtehtäviä ja tapahtumatuotantoa.

Työpajatoiminta parantaa  16-29 -vuotiaiden nuorten arjenhallintaa, koulutukseen ja työelämään päätymistä sekä edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta, elämänhallinnantaitoja ja yhteisöllisyyttä.

Työpajalla tehtävä valmennus tukee työkykyä ja työyhteisöosaamista ja erilaisten töiden kokeileminen auttaa löytämään oman osaamisen. Osaamisen tunnistamisen kautta on mahdollista löytää oma ala ja lähteä räätälöidylle opinpolulle. Pajajakso parantaa nuoren elämänhallintataitoja, edistää kasvua, itsenäistymistä ja aktiivista kansalaisuutta.