Valmennukset

Innolan valmennukset

Nuorten Yrittäjyystalo Innolassa valmennuksen peruslähtökohtana on, että nuoreen luotetaan ja hänelle annetaan vastuuta. Tekeminen lähtee aina nuoren omasta kiinnostuksesta ja tarpeesta. Valmentaja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisesti sekä valmentaa heitä kohtaamaan projekteissa eteen tulevia tilanteita ja ongelmia. Valmentajan tehtävä ei ole antaa oikeita vastauksia vaan ohjata nuoria tiedon hankkimisessa ja tekemällä oppimisessa. Valmentaja saa ja on velvollinen laittamaan oman persoonansa peliin avaamalla omia kokemuksiaan, mokiaan ja onnistumisiaan sekä heittäytymällä mukaan nuorten ideoihin.

Innolassa käytetään sekä yksilövalmentamisen sekä tiimivalmennuksen periaatteita. Tiimin valmentamisessa kyse on ryhmäytymisprosessin ymmärtämisestä ja sen tukemisesta. Vie aikansa, että ryhmästä erilaisia nuoria muodostuu tiimi ja he kokevat projektinsa yhteiseksi tärkeäksi asiaksi. Toiminta on nuorten vastuulla ja valmentaja toimii pääasiallisesti nuorten taustatukena. Nuorten yrittäjyysvalmentaja tarkkailee tiimin toimintaa ja projektin etenemistä, jotta hän osaa olla oikeaan aikaan nuorten tavoitettavissa. Valmentaja luo turvallisen ympäristön, sallivan ilmapiirin kokeilla ja oppia virheistä sekä edesauttaa jokaisen yksilön loistamista haluamallaan pelikentällä.

Työtehtävät Yrittäjyystalo Innolassa voidaan jakaa kolmeen päätehtävään; projektien ja tiimien ohjaamiseen eli valmennukseen, verkoston kanssa toimimiseen sekä toiminnan kehittämis- ja strategiatyöhön. Nuorten yrittäjyystalo Innolan valmentajat on valittu sekä kaupallisen osaamisen sekä nuorisoalan tuntemuksen mukaan. Eri ammattitaustoilla ja koulutuksella olevat valmentajat pystyvät sparraamaan nuoria parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa haasteissa. Näin on pystytty jakamaan tehtäviä valmentajien osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tämän myötä toiminnan kehittäminen on helpompaa sekä tehokkaampaa.