Nuorten projekti- ja yritystoiminta

Miten

Ideat käytäntöön

Innolassa uskotaan tekemällä oppimiseen. Projektien parissa työskentely antaa mahdollisuuksia etsiä omia vahvuuksia, hankkia kokemusta ja vahvistaa omaa verkostoa sekä tienata samalla rahaa. Innolassa tehdyt projektit ja perustetut yritykset ovat nuorten itsensä ideoimia tai toimeksiantoja yrityksiltä tai yhteisöiltä.

Ideoista toteutukseen

Nuorten projektitoiminta 15-18

Projektiryhmä vastaa itse suunnittelusta, toteutuksesta ja paperitöistä.

Todellisen tekemisen kautta oppiminen on kokemuksellista, käytännönläheistä ja innostavaa. Projektitoiminnan kautta opitaan työn organisoimista, ajanhallintaa, vastuuta, itsenäistä työskentelyä osana ryhmää sekä päätöksentekokykyä. Nuoret hankkivat myös rahoituksen projekteihinsa itse. Tekemisen kautta opitaan erityisesti yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan liittyviä taitoja, kuten markkinointia, myyntiä, luovuutta, tuotteistamista, oman osaamisen hyödyntämistä sekä johtamista.

Yritystoiminta on nuorille tapa työllistää itsensä esimerkiksi kesän ajaksi ja tuottaa palveluita tai tuotteita.

Tärkeää oman yrityksen perustamisessa on oma motivaatio ja halu oppia uutta. Yritystoiminnan kautta nuoret oppivat vastuuta ja työelämässä tarvittavia taitoja oikealla rahalla pyörivien yritysten kautta. On tärkeää että omaa osaamistaan ja mielenkiinnon kohteita voi löytää ja testata yhdessä omien kavereiden kanssa. Paikalliset yrittäjät ovat antaneet Innolan nuorille yrittäjille merkittävää tukea antamalla neuvoja ja ohjeita, taloudellista tukea, tiloja ja jakamalla omaa osaamistaan.

Yhtiömuotoja on ollut Innolassa valmennettavilla nuorilla monia erilaisia. Tärkeä asia on, että yritystoiminta on lainmukaista ja byrokratia on vähäistä nuorille. Usein ensimmäisen yrityksen liiketoiminta luokitellaan pienimuotoiseksi harrastustoiminnaksi, jolloin varsinaista yritystä ei tarvitse perustaa. Tällöin tulot ilmoitetaan henkilökohtaisessa veroilmoituksessa. Toiminnan kehittyessä toiminimi on myös luonteva yhtiömuoto. Tilanteen vaatiessa olemme käyttäneet myös Muuramen lukion työosuuskunta Kisälliä, joka maksaa palkkoina ansaitut tulot nuorille.

Konttoriarki vai vauhti ja vaaralliset tilanteet? - Testaa yrittäjyyttä Innolassa.

Innola logo-03

Innolasta

Tukea nuorelle

Valmennuksellisesta näkökulmasta projektit ja yritykset etenevät samaa polkua. Valmentajan tehtävä on tukea, auttaa ja kannustaa nuoria tarpeen mukaan. Ohjaaminen tiedonhankintaan ja oikeiden kysymyksien kysymiseen oikeaan aikaan on tärkeä tehtävä. Vaikka valmentaja tietäisikin vastaukset kysymyksiin, hän rohkaisee nuoria etsimään tietoa yrittäjiltä tai muilta aikuisilta, jolloin nuori luo itse uusia kontakteja.

Mietityttääkö projektitoiminta?

Kysymyksiä ja vastauksia

Kaikki apu mitä tarvitset yrityksen perustamiseen löytyy täältä. Joten kokeile pois!

Laitetaan tapahtumaan Innolassa!

  • ideat käytäntöön
  • oman jutun löytäminen
  • rahan ansainta itse tehdyllä konseptilla
  • yritystoiminnan eri vaiheiden hallitseminen (suunnittelu, toteutus, jälkitoimet)

Innostaa nuoria ideoimaan ja kokeilemaan omia yritysideoita.

Ota meihin yhteyttä

Ja ole mukana rakentamassa tulevaisuuden tekijän urapolkua