Innola

Meistä

Nuorten yrittäjyystalo Innola on Suomen ensimmäinen nuorten yrittäjyystalo, joka on on perustettu 9.5.2006. Innola on kaikille 11-29-vuotiaille nuorille avoin yritteliäisyyden toiminta- ja oppimisympäristö. Innola tarjoaa tilat, puitteet ja valmennusta erilaisten ideoiden synnyttämiseen ja toteuttamiseen toimien innostavana toimintakeskuksena, ihmisten risteyspaikkana ja verkostojen kohtaamisympäristönä sekä kouluttajana. Toimintamallin taustalla on osallisuus, tekemällä oppiminen ja vahva usko nuorten osaamiseen, innovatiivisuuteen sekä yrittäjän identiteetti. Yrittäjyystalon toiminta muodostuu nuorten yrittäjyyden ja projektitoiminnan valmentamisesta, erilaisten yrittäjyyttä tukevien toimintamallien kehittämisestä, koulutuksista, kohtaamisista ja verkostotoiminnasta sekä nuorten työtiimi Duuniringin valmentamisesta. Perustoimintansa lisäksi Innola koordinoi erilaisia kehittämishankkeita.

IMG_20190613_151656

Yhdistyksellä on vakituisten työntekijöiden lisäksi useita tuntityöntekijöitä. Työntekijät ovat koulutukseltaan pedagogeja, yrittäjiä ja valmentajia. Toimintavuosiensa aikana Innola on löytänyt paikkansa niin nuorten, yrittäjien ja paikallisten verkostojen keskuudessa kuin valtakunnallisestikin. Viime vuosina Innola on toiminut kotipesänsä Muuramen lisäksi Kouvolassa, Forssassa, Toivakassa, Pieksämäellä, Lempäälässä, Jyväskylässä ja Iisalmessa. Kansainvälisiä kumppaneita ja toimintaa Innolalla on tällä hetkellä Romaniassa ja Ruotsissa.

Vuosittain Innolan valmennuksellisissa prosesseissa on aktiivisesti mukana 100–140 nuorta ja heidän toteuttamiensa yrityskokeiluiden ja projektien kautta toiminta vaikuttaa lukuisiin muihin ihmisiin. Kestävän yrittäjyyden juniorityö, joka lisää aktiivista tekemistä, yhteisöllisyyttä ja vahvistaa nuorten yrittäjämäistä identiteettiä sekä antaa nuorelle taitoja olla osallisena itsensä kannalta merkittävissä yhteisissä asioissa on osa tulevaisuuden rakentamista. Tulevaisuuden yrittäjyys sisältää taloudellisen arvon lisäämisen lisäksi vaikuttavuuden ja vastuullisuuden tavoitteita. Omaan tekemiseen luottaminen, oppimisen halu ja sosiaalinen vastuullisuus synnyttävät yrittäjämäisiä taitoja niin palkkatöihin kuin liiketoimintaankin.