Hankkeet

Nuorten yrittäjyystalo Innolan perustoiminnan lisäksi yhdistyksessä toimii useita hankkeita, jotka tukevat ja kehittävät Innolan yrittäjyyskasvatustyötä Keski-Suomessa. Tällä hetkellä toimintaamme rahoittavat Leader Jyväsriihi, Yksityisyrittäjäinsäätiö sekä Aluehallintovirasto.

Yrittäjyysvalmennusta Keski-Suomessa

Yksityisyrittäjäin säätiön tukemana toteutetaan nuorten yrittäjyysvalmennuksia, joiden teemoina ovat johtaminen, myynti ja markkinointi, innovointi, tuotteistus sekä talous. Kaikki opit sovelletaan käytäntöön projekteissa ja yrityscaseissa, joita toteuttaessa nuoret (alle 29-vuotiaat) pääsevät rakentamaan suhteita paikalliseen yritysmaailmaan. Esimerkiksi Iisalmesta löytyy Nikon valmennukseen osallistumisen tuloksena uusi yritys. Valmentajat Tarja ja Niina ovat kontaktihenkilönä näissä valmennuksissa.

KeMu - Nuorten kestävää projektitoimintaa Muuramessa ja Säynätsalossa

Leader Jyväsriihi rahoittaa myös ympäristöteemaista KeMu-hanketta, joka on käynnistynyt syksyllä. Hankkeessa kehitetään nuorten projektitoiminnan kautta malli kestävästi toimivan ihmisen profiilista ja toimintatavoista. Hanke perustuu ympäristön ja luonnon kunnioittamiseen sekä toiminnanpaikkojen luomiseen nuorille, jotka kokevat edellä mainitut arvot omikseen. Tavoitteena hankkeessa on kasvattaa nuorten omistajuuden tunnetta omaan ympäristöön sekä vahvistaa pystyvyyden tunnetta omilla valinnoilla vaikuttamiseen Muuramen ja Säynätsalon alueella. Kysy lisää Niina valmentajalta.

Finding Heros - kansainvälinen esiselvityshanke

Esiselvityshanke selvittää kansainvälisen hankkeen mahdollisuuksia, sen kumppaneita ja testaa erilaisia toteuttamisen tapoja. Esiselvitettävä hanke tulee pohjautumaan Joseph Cambellin ajatukseen Heroes Journeyn sankarimatkasta. Valmentaja Tarja vastaa esiselvityshankkeen toteutuksesta.