Hankkeet

Nuorten yrittäjyystalo Innolan perustoiminnan lisäksi yhdistyksessä toimii useita hankkeita, jotka tukevat ja kehittävät Innolan yrittäjyyskasvatustyötä Muuramessa ja muilla paikkakunnilla. Tällä hetkellä toimintaamme rahoittavat Leader Jyväsriihi, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Aluehallintovirasto.

Yrittäjyysvalmennusta muilla paikkakunnilla

Nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistävässä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa valmennetaan kolmen kuukauden ajanjaksolla toteutettavia 12 päivän valmennuksia eri puolella suomea olevien Ohjaamoiden kanssa. Valmennuksen teemoina ovat johtaminen, myynti ja markkinointi, innovointi, tuotteistus ja talous. Kaikki opit sovelletaan käytäntöön projekteissa ja yrityscaseissa, joita toteuttaessa nuoret (alle 29-vuotiaat) pääsevät rakentamaan suhteita paikalliseen yritysmaailmaan. Vuoden 2020 valmennukset on järjestetty tähän mennessä Iisalmessa ja Lempäälässä. Esimerkiksi Iisalmesta löytyy Nikon valmennukseen osallistumisen tuloksena uusi yritys; www.renkailla.com.  Keväällä valmennusten nopea siirtyminen verkkoon toi hyviä uusia kokemuksia ja tuloksia. Ensi vuoden valmennukset ovat jo suunnitteilla. Valmentaja Niina on kontaktihenkilönä näissä valmennuksissa.

MoneyMoney – taloustaitoja nuorille

Uutena toimintamallina tänä vuonna on aloitettu Leader Jyväsriihen rahoittama Money Money- hanke. Toiminnassa keskitytään Muuramen ja Korpilahden alueelle talouskasvatuksen ja erilaisten yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettavien projektien muodossa. Yrittäjyyscase-projektit tuo yhteen yrittäjän arjen haasteet ja nuorten luovan ratkaisukyvyn ja tietotaidon. Jos yrityksessäsi olisi tilaa nuorten ideoille, silmille tai korville ole ihmeessä yhteydessä Niina valmentajaan.

KeMu – Nuorten kestävää projektitoimintaa Muuramessa ja Säynätsalossa

Leadet Jyväsriihi rahoittaa myös ympäristöteemaista KeMu-hanketta, joka on käynnistynyt syksyllä. Hankkeessa kehitetään nuorten projektitoiminnan kautta malli kestävästi toimivan ihmisen profiilista ja toimintatavoista. Hanke perustuu ympäristön ja luonnon kunnioittamiseen sekä toiminnanpaikkojen luomiseen nuorille, jotka kokevat edellä mainitut arvot omikseen. Tavoitteena hankkeessa on kasvattaa nuorten omistajuuden tunnetta omaan ympäristöön sekä vahvistaa pystyvyyden tunnetta omilla valinnoilla vaikuttamiseen Muuramen ja Säynätsalon alueella. Kysy lisää Sari valmentajalta.

Työpajatoimintaa Innolassa

Innolan työpaja on paikka, jossa työttömät nuoret voi selkeyttää tai vahvistaa tulevaisuuden suunnitelmiaan. Työpajan kautta onkin saatu jo nuoria eteenpäin opiskelemaan tai työelämään. Työpajatoiminta parantaa  16-29 -vuotiaiden nuorten arjenhallintaa, koulutukseen ja työelämään päätymistä sekä edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta, elämänhallinnantaitoja ja yhteisöllisyyttä projektimaisen toiminnan kautta. Nuorten työpajalle voi tulla työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai omalla pajasopimuksella. Valmennusmenetelmänä käytetään yrittäjyyskasvatuksellista ja aktivoivaa näkökulmaa sekä yksilövalmennusta. Työpaja-asioissa ota yhteyttä Sari valmentajaan.

Innolaklubissa ensikosketus projektimaiseen toimintaan

Aluehallintoviraston kerhotoiminnan avustuksella on valmennettu 6-8– luokalla olevia innolaklubilaisia toteuttamaan omaa projektia lukuvuoden aikana Muuramessa ja Korpilahdella.  Tällä hetkellä Korpilahden Tikkalassa innokkaat nuoret ideoivat täyttä päätä useampaakin eri projektia. Innolaklubit ovat vakiinnuttaneet paikkansa matalan kynnyksen toimintona Innolan toiminnassa ja usealle nuorelle Innolaklubi on ensimmäinen kosketus Innolaan ja projektityöskentelyyn. Valmentaja Sarilta saat lisätietoa Innolaklubeista.